سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید حمیدخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متال
رضا دهقان سیمکانی – استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، مرکز پژو

چکیده:

در طی دهه های گذشته، صنایع فرآوری مواد معدنی همواره به دنبال شناخت اهمیت موازه جرم فلوشیت، به عنوان راهکاری مناسب برای ارزیابی و بهبود کارآیی کارخانه های کانه آرایی بوده اند. کیفیت داده های بدست آمده از یک فرآیند، تأثیر قابل ملاحظه ای روی عملکرد و منفعت حاصل از به کارگیری استراتژی های کنترل و بهینه سازی مدار دارد. پارامترهای مورد اندازه گیری در کارخانه های کانه آرایی، همواره با خطا همراهند که نتیجه منطقی آن عدم سازگاری داده ها با معادلات بقای مواد است. خطاهای اندازه گیری را می توان به خطاهای سیستماتیک و تصادفی طبقه بندی نمود. جهت استفاده صحیح از اندازه گیری ها، خطاهای سیستماتیک باید شناسایی و تصحیح شوند و منابع آن حذف گردند. خطاهای تصادفی بوسیله مشاهده گرها و روش های سازگاری داده ها پالایش می شوند. سازگار کردن داده ها تکنیکی برای بهبود دقت و اعتبار داده های فرآیند و تبدیل داده های خ ام به اطلاعاتی مفید برای تحلیل کارایی، کنترل و بهینه سازی مدار می باشد و هدف آن علاوه بر تخمین پارامترهای اندازه گیری نشده، کاهش تأثیر خطای تصادفی بوسیله ی تعدیل بهینه ی داده های اندازه گیری شده است، به طوری که مقادیر حصله با قوانین بقای مواد، جرم، انرژی، عناصر شیمیایی و غیره سازگار باشند. این مقاله به شرح روش های مختلف سازگار کردن داده ها برای رژیم های عملیاتی متفاوت فرآیند شامل رژیم های حالت پایدار، ایستا و دینامیک با تأکید برقیود موارنه ی جرم پرداخته است که این روش ها بر اساس تکنیک های کمترین مربعات بنا شده اند. همچنین در راستای درک بهتر روش ها، مثال هایی ساده از مدارهای فرآوری مواد معدنی جهت مسائل آشتی دادن داده ها و نحوه کاربرد آنها برای حالت های مختلف ارائه شده است.