سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مائده رمضانی – دانشجوی ارشدمهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،عضوباشگاه پزوهشگر
آرمین روحانی فرحمند – کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضوباشگاه پزوهشگرا
مریم میرمشتاقی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن و عضو باشگاه پژوهش

چکیده:

امروزه در سراسر جهان به طور قابل توجهی به مشکلات محیط زیست توجه می شود که از تکنیک­ها و روش های مدرنی در این زمینه برای کاهش این مشکلات استفاده می شود.این مقاله در پی ایجاد یک بازنگری از الگوهای تصفیه متداول مورد استفاده قرار گرفته در ایستگاه های ضایعات خطرناک و سمی است.در این جا تنوع تکنیک های تصفیه زیست محیطی خلاصه و گردآوری شده است ومثالهای خاصی از بکارگیری الگو داده شده است.در حالیکه دسترسی و منشا هر تکنیک ایجاد شده باید با جزیئات اطلاعاتی بیشتری خواسته شود. الگوهای تصفیه که بصورت زیستی،شیمیایی یا فیزیکی طبقه بندی شده اند در برابر خاکهای آلوده کننده و آبهای محیطی پوشانیده شده اند. بنابراین هدف این مقاله ایجاد یک نگرش جامع از تکنیک ها و الگوهای موجود در دسترس برای درمان محیطی است که در پی ایجاداطلاعات عمقی برای هیچ یک از تکنیک ها نیست اما نسبتا به عنوان راهنمای اولیه تناوبهای انتخاب درمان و فعالیت به عنوان یک کاتالیزور در اختیار تحقیقات کتبی خاص بکار رفته است.