سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا بیگ لو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سروش میرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

درگذشته هنگامی که عوامل محیطی نسبتا باثبات بودبیشتر سازمان ها خصوصا سازمان های وابسته بهدولت کها ز بودجه دولتی استفاده می نمودند برای بهره برداری از فرصت های پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می نمودند ولی با گذشت زمان اکنون درسراسر دنیا سازمان ها دریافته اند که فقط تغییرات تدریجی راهگشای مشکلات کنونی سازمان ها نیست و اغلب برای بقای سازمان لازم است تغییراتی به صورتی اساسی و زیربنای درسازمان و فرایندهای آن انجام شود واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی یکی ازمهمترین راهکارهای موجود است که میتواند ضمن کاهش مخارج دولت ارتقای چشمگیر بهره وری سازمانی را به دنبال داشته باشد می توان گفت مهمترین پیش نیاز دراجرای خصوصی سازی شرکت های دولتی فرایند آماده سازی سازمان برای پذیرش این تغییر می باشد که مانع از برخورد انفعالی و موضوع گیری کارکنان و ذینفعان دربرابر ان میگردد امروزه درسراسر دنیا این فرایند را با نام مهندسیمجدد می شناسند مهندسی مجدد فرایند BRP روندی استکه درآن وظیفه های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب و کار عوض کرده و بنابراین سازمان از حالت وظیفه گرایی به سوی فرایند محوری حرکت می کند همین امر موجب سرعتب خشیدن به روند کسب و کار و کاهش هزینه ها درنتیجه رقابتی شدن سازمان و شکل گیری بستر لازم برای پذیرش تغییرات اساسی درسازمان می گردد.