سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد امینی – دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن پژوهشگران جوان
مهین شفیعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه مهندسی نفت و گاز
پیمان پورافشاری – دانشگاه تهران
آرام محمدیان – مناطق نفت خیز جنوب اداره کل حفاری

چکیده:

حفاری با تکنیک مدیریت فشار حفاری ازجملهروشهای نوین حفاری است که در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است از انجا که کشور عزیزمان ایران دارای مخازن نفتی بسیاری است و این مخازن با بهره برداری تخلیه خواهند شد نیاز به تکنیکی است که بتوان عملیات حفاری را دراین مخازن و در زونهای پایین تر با حداقل هرزروی سیال حفاری ادامه داد تکنیک مدیریت فشار حفاری از جمله روشهایی است که این قابلیت را در عملیات حفاری فراهم خواهد آورد این تکنیک جزو رشهای حفاری در لوپ بسته ای است که ۳/۴ چاه های حفاریشده در کشورهای صاحبتکنولوژی با این روش انجام می شود تا جایی که بسیاری ازکارشناسان معتقدند به زودی جایگزین تکنیکهای سنتی فعلی خواهد شد.