سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسینعلی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
احمدرضا قربانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
عبدالحمید انصاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
مهدی بمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

بسیاری از برداشت های ژئوفیزیکی در حال حاضر بر روی ساختارهای پیچیده زمین شناسی، مانند کانی سازی معدنی که طبیعت سه بعدی دارند، صورت می گیرد. سیستم های مولتی الکترود بر خلاف روش های سنتی قادر به تصویر برداری الکتریکی از ساختارهای زیر سطحی در سه بعد هستند. چهار روش ETH, BGS, CR و CR-BGS از جمله الگوریتم های انتخاب اتوماتیک آرایه ی بهینه بر پایه ماکزیمم رزولوشن زیر سطحی می باشند که اجرای سیستم چند الکترودی را میسر می سازند. روش GR به ازای افزوده شدن هر آرایه جدید به مجموعه داده های اولیه، تغییر در ماتریس رزولوشن را مستقیم حساب می کند که دارای بهترین سرعت می باشد. دومین و سومین روش BGS و ETH از تقریب یابی بر پایه مقادیر ماتریس حساسیت برای تخمین تغییر در ماتریس رزولوشن استفاده می کنند. نسبت به GR سریع ترند ولی رزولوشن کمتری دارند. چهارمن روش CR-BGS ترکیبی از CR و BGS می باشد. این روش دارای نتایجی تقریباً همانند CR ولی چند برابر سریع تر می باشد. برای برداشت های معمول و بزرگ مقیاس به ترتیب روش CR و CR-BGS به عنوان بهینه ترین متد برای گزینش آرایه ها پیشنهاد می گردد. در نهایت روش های مذکور توسط مدل های مصنوعی تست شده اند.