سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مائده خردمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

فرآیند فشار هیدروستاتیک بالا تکنولوژی غیرحرارتی در نگهداری و فراوری محصولات غذایی می باشد که درغیرفعال کردن یا کاهش رشد میکروارگانیسم ها و ایجاد محصولی با کیفیت بالا و طعم و مزه طبیعی و عاری از افزودنی و نگهدارنده موثر بوده و منجر به تغییرات در پروتئین آنزیم اسید نوکلئیک و پلی ساکارید می شود بعنوان تکنیک درحال توسعه درایجاد محصولات با ویژگیهای عملگرا مناسب می باشد از این فرایندها همراه با تکنولوژی های دیگر نظیر تشعشع گاما حرارت پپتیدهای ضد میکروبی و باکتریوسین ها نظیرنیسین می توان در تولیدات تجاری لبنی با حفظ ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کنترل بهینه میکروب بکاررفت علاوه برفواید ذکر شده فناوری ترکیبی در کاهش هزینه نهایی تولید محصول درپیکاهش فشار مصرفی نیز موثر واقع است دراین مقاله به نقش و مزایای این فرایند به تنهایی و همراه با فرایندهای دیگر درشیر و فراورده های لبنی اشاره شده است.