سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم عالی – دانشجوی دوره دکتری بهداشت محیط علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

ویروسها بدلیل اثرات مهم بر سلامت انسانها و دیگر جانداران همیشه در کانون توجه دانشمندان و محققان بوده اند و این امر باعث توسعه و بهبود روشهای شناسایی و کنترل آنها بویژه در دهه های اخیر شده است. از میان گروههای مختلف ویروسی، آنتروویروسها -یکی از گروههای متعلق به خانواده پیکوناویروسها- دارای بیشترین اهمیت در بررسی های زیست محیطی است. این ویروسها می توانند از طریق آشامیدن یا سیستم تنفسی وارد بدن شوند و باعث عفونت های گاستروانتریتی حاد غیر باکتریایی شوند. همچنین ورود آنتروویروسها به سیستم عصبی مرکزی ممکن است به صورت فلج شل حاد تظاهر نماید به همین دلیل با وجود ریشه کنی ویروس پولیو در غلب کشورهای جهان فلج شل حاد ناشی از آنتروویروسها همچنان شایع است. آنتروویرسها در محدوده وسیعی از pH و دما مقاومند و در شرایطی مانند فقر بهداشتی، تراکم جمعیت و نامناسب بودن سیستم های تخلیه فاضلاب شیوع پیدا می کنند و نکته مهم دیگر اینکه ویروسها در صورت راه یابی به منابع آبی با روشهای معمول قابل حذف نبوده و به راحتی مصرف کنندگان را درگیر می کنند. از طرف دیگر نکته قابل توجه عدم شناسایی این عوامل با روشهای معمول و عدم توانایی اندیکاتورهای محیطی(کلیفرم ها) در پایش این عوامل است. در این نوشتار روش تلفیقی ICC/PCRکه تلفیقی از روشهای محیط کشت و روش واکنش های زنجیره ای پلیمراز است و محدودیتهای هر کدام از روشها به تنهایی را به حداقل می رساند و سرعت عمل در ردیابی و پایش این گروه از ویروسها را در منابع محیطی به حداکثر می رساند تشریح و نکات مهم در این روش تلفیقی بیان می شوند.