سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جسینعلی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
احمدرضا قربانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
عبدالحمید انصاری – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

توموگرافی یا تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی (ERT) تکنیکی ژئوفیزیکی است که به بررسی ساختارهای زیر سطحی در دو یا سه بعد می پردازد. مزیت اصلی روش ERT در مقابل روش های مرسوم و سنتی، بررسی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی هم به صورت جانبی (CST) و هم به صورت قائم (VES) در فضا می باشد. با توجه به این که آنومالی های معدنی اکثرا دارای گسترش دو یا سه بعدی می باشند، لذا استفاده از روش های یک بعدی ساده سازی بیش از د می باشد و تفسیر دوبعدی برداشت های توموگرافی معمولاً نتایج واقعی تری بدست می دهد. این روش به طور روز افزون در پی جویی مواد معدنی، بررسی آب های زیر زمینی ( خواص هیدرولیکی، گسترش زون های آلوده به سموم یا مواد شیمیایی و … ) و فعالیت های باستان شناسی به کار گرفته می شود. در این تحقیق به معرفی تجهیزات ساخته شده توسط نگارندگان (کابل هوشمند) و نصب آنها بر روی زمین، روش برداشت، کاربردها و چگونگی تفسیر داده های ERT همراه با اجرای آن برای بررسی زمین لغزش منطقه نقل عنوان شده است.