سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

معصومه فرجیان خضرلو – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی مدیریت و ساخت
جواد رزمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی – مهندسین مشاور پویش جامع

چکیده:

ترویج و بکار گیری الگوهای متنوع در هریک از مراحل مهندسی ارزش و بهره مندی از مزایای آن در شرایطی که پروژه های بسیاری در کشور ما درحال اجرا هستند، بسیار ضروری به نظر می رسد.درعرصه ی تحولات سریع علمی، روشهای سنتی قابلیت های خودرا ازدست داده، بنحوی که اتکا به این رویه ها، ناکارآمدی مدیریت برپروژه هارا درپی دارد. استفاده از مهندسی ارزش در ایران سابقه طولانی ندارد ودر آثار موجود اغلب بصورت توصیفی نسبت به ارائه الگوهای تیپ اقدام شده است که در این زمینه هم متاسفانه کارهایی بجز چند مورد،کار چشمگیری ارائه نشده است.با این وصف درکشور ما خلاء مطالعاتی درزمینه بررسی راهکارهای توسعه و بسط مهندسی ارزش درطرحها وجوددارد.چنانچه درسالهای اخیرتمرکز روی توسعه فرهنگ بکارگیری مهندسی ارزش در مراحل اولیه پروژه (امکان سنجی،طراحی اولیه و تفصیلی)و نیزقانونمندکردن خدمات مشاوره مهندسی ارزش بوده است با توجه به اینکه در مرحلهارزیابی مهندسی ارزش اغلب از روشAHP تبعیت می نمایند و اغلب نظرات متخصصین می باشد ، احتمال لغزش و انحراف ایده ها وجود دارد ، بنابر این در این مقاله سعی شده است نسبت به معرفی یک روش ارزیابی بصورت روش علمی و پشتیبان در مرحلهارزیابی مهندسی ارزش اقدام گردد. استفاده ازروشهای نوین مانندروش تجزیه و تحلیل۱swotو روش ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک کمیSQPM شیوه کارآمدی است که با استفاده از این روشها می توان نسبت به ارزیابی ایده ها با عنایت به وجود شاخص های متنوع وزیاد برای نهادینه کردن و انتخاب مناسب ایده ها در مرحله ارزیابی مطالعه ارزش که یکی از مراحل سیستماتیک مهندسی ارزش محسوب می شود استفاده نمود.