سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا بتی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
حسن نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده:

بازخورد ارتباط برای بازیابی اطلاعات درچندین دهه استفاده شده است بازخورد ارتباط تکنیکی است که به جستجوگران کمک می کند تا کیفیت ارایه پرس و جوی شان را بهبود دهند و برای موثر شدن درمحیطهای آزمایشی غیرتعاملی نشان داده شده استهدف این مقاله ارایه یک خلاصه جامع و ساخت یافته از تحقیقات بازیابی اطلاعات می باشد دراین مقاله الگوریتم پایه ای رویکرد بازخورد ارتباط را ذکر کرده و تکنیکهای بازیابی مبنی برمحتوا بدون بازخورد ارتباط بازخورد ارتباط قرار دادی بازخورد ارتباط ضمنی و بازخورد ارتباط غنی شده را دربازیابی اطلاعات معرفی می کنیم و درپایان توضیح مختصری از مکانیسم های بازخورد ارتباط را شرح میدهیم