سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خ عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه کردستان
ل زارعی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

نانوتکنولوژی توانایی کارکردن در سطح مولکولی و اتمی برای ایجاد ساختارهایی با سازماندهی جدید مولکولی است که برای کنترل رفتار مولکولهایی به اندزه یک نانومتر استفاده می شود نانوتکنولوژی مانند طبیعت، مجموعه ها را مولکول به مولکول ساخته و روی هم مونتاژ می کند. با توجه به اینکه یکی از مهمترین اصول د رکشاورزی امنیت غذایی می باشد با کمبود منابع غذایی و افزایش جمعیت توسعه این بخش از فناوری ضروری به نظر می رسد نانوتکنولوژی فرایندهای اساسی کشاورزی مانند تولید مثل اصلاح ژنتیکی گیاهان و حیوانات تبدیل انزیمی کربوهیدرات گیاهان به قندهای قابل تخمیر و سپس هیدرولیز این قندها به محصولات مفید اکولوژی میکروبی و مولکولی خاک و گیاهان مبارزه تلفیقی با افات فیزیولوژی گیاهی دامپزشکی اسیب شناسی گیاهی تکنیکهای انتقال DNA برای ژن درمانی تشخیص بیماری و جلوگیری از ایجاد بیماری به همراه درمان بیماریها را موردمطالعه قرار میدهد. سیستمهای جدید امنیت کشاورزی و غذایی محافظت از محیط روشهای جدید برای درمان بیماریها پیشگیری از بروز افات و … نمونه هایی از کاربرد های نانوتکنولوژی می باشند نانوتکنولوژی قادر خواهد بود که محصولاتی با کیفیت بسیار بالا و هزینه بسیار پایین تولید نماید.