سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدیجه مرزبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا
معصومه مرزبانی – کارشناسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

چربی های میکروبی یا چربی های تک یاختهSingle-cell oilاز دسته تری گلیسرید ها هستند که در موقعیتSn –۲ گلیسرول ، اسید های چرب بلند زنجیر غیر اشباع و در موقعیت ۱-Sn – و ۳ Sn اسید های چرب اشباع و غیر اشباع قرار می گیرد . میکروارگانیسم ه ای معدودی جهت تولیدSCO کاربرد دارند ، که از دسته یوکاریوت ه ا هستند . ازجمله جلبک ها ، مخمر ها و کپک ها که ظرفیت تجمع چربی در این میکروارگانیسم ها یکسان نیست و معمولا در اثر تشکیل تری آسیل گلیسرول از میان ۶۰۰ گونه مخمر ها تنها ۳۰ گونه توانایی تجمع چربی بیش از ۲۰ ٪ بیوماس خود را دارند . جهت تولید و تجمع چربی توسط ای ن میکروارگانیسم ها باید مواد مغذی ازجمله نیتروژن از محیط آنه ا حذف شود و منبع کربن افزایش یابد . اسید های چرب لینولئیک اسید وα -لینو لنیک اسید به عنوان اسید های چرب ضروری شناخته شده ا ند چرا که بدن انسان ها و حیوانات فاقد آنزیم های Desaturase Δ۱۵ و Δ۱۲ است بنابراین در بدن انسان سنتز این دو اسید چرب که پیش نیاز اسید های چرب ضروری دیگری هستند صورت نمی گیرد