سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه تهران جنوب,

چکیده:

این مقاله شامل ۳ بخش اصلی می باشد, با توجه به اهمیت موضوع آلاینده ها,ابتدا تکنیکهای حذف آلایندهNOX بطورموردی و کامل همراه با تمرکز برروی روش های کاربردی تر بخاطر بهینه بودن اقتصادی آنها آورده شده است.درادامه یک مقایسه بین کاهش آلایندهNOXبه روش تزریق بخار در محفظه احتراق و روش پاشش آب در ورودیFOG) در توربینگازی,GE-F5انجام شده است.بطوریکه نتایج بررسی نشان داده که تزریق بخار در محفظه احتراق توربین گازیGE-F5 وروشFOGباعث کاهش تولیدNOX به ترتیب, حداکثر به میزان ۷۰ و ۳۰ درصد میشود.در انتها تکنولوژی استفاده از توربین گازی هیتاچیH-25و سیکل چرخش ترکیبی و ادوات آن بررسی شده و از نقطه نظر کاهش آلایندهNOX و بهبود توانخروجی, مطالعه و با جداول و منحنیهای آورده شده با توربین گازیGE-F5 مقایسه شده است