سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه سادات مرتضوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز )عضو باشگاه پژوهشگرا
امیرعلی فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

به گفته ی سازمان بهداشت جهانی حدود ۰۰ درصد کل بیماری ها به دلیل مصرف آب آشامیدنی ناسالم و غیر بهداشتی روی می دهند،همچنین بیش از سه چهارم جمعیت کشور های آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین از داشتن منابع آب سالم محرومند.فاضلابشهری از نظر ساختاری از حدود ۹۹ درصد آب و یک درصد سایر مواد بالاخص مواد آلی متشکل می شود،هر نوع عملیات تصفیه که پس از تصفیه اولیه و ثانویه فاضلاب انجام گردد به عنوان تصفیه پیشرفته فاضلاب شناخته میشود.که هدف اصلی از این کار کاهشغلظت عناصر غذایی گیاهی )عمدتا فسفر و ازت( است .ولی امروزه علاوه بر موارد ذکر شده پالایش عناصر سمی و خطرناک نظیر فلزاتسنگین از دیگر اهداف مهم تصفیه پیشرفته فاضلاب به حساب می آید.پالایش های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی فاضلاب از جمله عمده ترین روش های تصفیه فاضلاب های خطرناک به شمار میروند.در این مقاله به طور مجزا به بررسی روشهای فیزیکی پالایش از قبیل:ته نشینی،جذب سطحی ،هوا دهی . و روش های شیمیایی از قبیل : خنثی سازی ، ته نشست شیمیایی ،و اکسیداسیون و احیا. وروش های بیولوژیکی شامل تصفیه مایعات زاید آلوده پسابها، آب زهکشها،زهاب کارخانجات و….( و روش تثبیت بیولوژیک درجا اشاره شده است و هر روش جداگانه بحث و بررسی شده است.