سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن بالاگر – رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،اهر،ایران.

چکیده:

ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بر دارنده محیطی پویا ومقرون به صرفه بوسیله یکپارچه کردن چهار عنص ر اصلی یعنیسیستم ها، ساختار، سرویس ها و مدیریت و رابطه میان آامی باشد. یک ساختمان هوشمند این مزایا را از طریق سیستم هایکنترلی هوشمند ارائه می نماید. با توجه به اهمیت مدیریت انرژی وجلوگیری از اتلاف انرژی با استفاده از سیستم های هوشمند. باتوجه به اهمیت مدیریت انرژی در خانه ها روش های گوناگونیبرای جلوگیری از اتلاف انرژی در این مقاله پیشنهاد شده است.که امروزه به عنوان اصل اساسی در ساخت و سازها مورد توجه قرار دارد. در این مقاله به مطالعه سیستم bms و مزایایی که این سیستم در مدیریت هوشمند ساختمان ها دارد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند نقش مهم سیستم bms در ساختمان کنترل فنی، مدیریتی در هزینه تأسیسات، کاهش نیروی انسانی،تأمین ایمنی، افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش نرخ خرابی وسایلمی باشد.