سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی ارومیه
بابک نیک نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

آب شیرین ماده اصلی و منحصر بفرد در فعالیت های کشاورزی صنعتی و تامین آب شرب و بهداشت بوده و با توجه به رشد فزاینده نیازها و محدود بودن منابع آب تنها منبع تامین نیازهای آتی تجدید نظر در نوع استفاده از آب و استفاده بهینه از آن می باشد یکی از این روشهای جدید و موثر بهره گیری از تکنولوژی مغناطیسی در پالایش آب ابیاری می باشد مقاله حاضر که براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته در کشور استرالیا تدوین شده است به بررسی تاثیر تیمارهای آب مغناطیسی آب شرب، آب بازیافت شده آب شور با دو درجه شوری مختلف برای گیاهان متفاوت برروی عملکرد محصولات و کارایی مصرف آب در گیاهان لوبیایی کرفس و snow pea می پردازد تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع اوری شده نشانگر افزایش عملکرد گیاه کرفس و کارایی مصرف آب در تیمارهای مغناطیسی شده آب بازیافتی و آب شور ۳۰۰۰ppm و افزایش عملکرد غلاف در گیاهان snow pea و کارایی مصرف اب در تیمارهای مغناطیسی شده آبهای شرب بازیافتی و شور ۱۰۰۰ppm می باشد ولی هیچ تاثیر قابل توجهی از مغناطیسی کردن انواع آب ابیاری در عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاهان لوبیایی و همچنین درکل آب مورد استفاده برای هر سه نوع گیاه مورد ازمایش وجود ندارد.