سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرنگ دریای لعل – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودسرواملش
ریحانه حوصله دار صابر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی آستانه اشرفیه

چکیده:

درمعماری پیش ازمدرن به دلیل ورند کند و آهسته تغییرات در فن ساختمان و تکنولوژی این تحولات درطول زمان به تدریج جذب و هضم می شده است و معماری و ساختمان با تکنولوژی دارای پیوند و یکپارچگی بوده اند اما در دوره پس از انقلاب صنعتی و با شدت گرفتن رشد تکنولوژی و علم و به دنبال آن تکنیکهای ساختمانی و تحولات سریع آن ها پیوند و یکپارچگی معماری و ساختمان گسسته شد دراین میان نقش معماران درایجاد پیوند و یکپارچگی دوباره میان معماری و تکنیک به عنوان یکی از پایه های معماری مدرن بسیار موثر بوده است دراین مجال سعی داریم تا با بررسی سبکهای نوین معماری جهان غرب و مقایسه آنها با یکدیگر جهت گیری تفکر غرب در باب تکنولوژی معماری را دنبال کنیم حاصل این بررسی به ما نشان خواهد داد که دیدگاه های فلسفی موجود در معماری چه تاثیراتی درنحوه استفاده و نمود تکنولوژی در معماری داشته و این تاثیرات درحال حاضر چگونه در روند تحولات الگوهای رایج معماری جهان نمود پیدا نموده اند ودرآینده احتمالا معماری چه رویکردی نسبت به استفاده از تکنولوژی خواهد داشت