سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد
خلیل انصاری – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
ضیاءالدین طباطبایی – رئیس مرکز تحقیقات انار ساوه

چکیده:

در این پژوهش به منظور ریشه دار کردن قلمه های انار از روش خوابانیدن هوایی استفاده شد. آزمایش در تیرماه سال ۱۳۸۹ درآزمایشگاه تحقیقات انار ساوه بر روی درختان انار رقم ملس ترش صورت گرفت. بدین منظور ابتدا شاخه های دو ساله سالم و قوی به روی درخت مشخص و در قسمت انتهایی و زیرین شاخه زیر گره، حلقه ای از پوست شاخه به پهنای۱/۵سانتی متر برداشته شد و بلافاصله ضمن اعمال تیمارهای مورد بررسی محل زخم با کوکوپیت مرطوب و نایلون پوشانده و به فاصله ی هر دو روز یک بار محل پوشانیده شده با محلول پاشی، به طور دستی آب پاشی شد. آزمایش در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تیمار و ۳ تکرار انجام شد که در هر تکرار ۴ شاخه از یک درخت حلقه برداری گردید. تیمارها شامل : ۱- حلقه برداری + پیچیدن کوکوپیت مرطوب به دور محل حلقه برداری بدون هورمون. ۲- حلقه برداری + پیچیدن کوکوپیت مرطوب در محلول هورمون نفتالین استیک اسید به میزانppm.50 3-حلقه برداری + استفاده از مخلوط خمیر لانولین و هورمون نفتالین استیک اسید با غلظت ۵۰ppm روی محل زخم و پیچیدن محل با کوکوپیت مرطوب. نتایج نشان داد که حلقه برداری و استفاده از خمیر لانولین به همراه هورمون استیک اسید به میزان ۵۰ میلی گرم در لیتر نسبت به بقیه تیمارها به طور معنی داری باعث افزایش ریشه زایی شده است. سرعت تشکیل کالوس و ترمیم زخم ناشی از حلقه برداری با استفاده از هورمون افزایش یافت بنابراین امکان تکثیر درختان انار در طی فصل رشد نیز وجود دارد. و جهش هایی را که مفید هستند با این روش و در همان سالی که ظاهر می شوند می توان نگه داری و تکثیر نمود