سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده شیخ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد.
علی محمدی ثانی – استادیار،گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مصطفی بخشی – کارشناس ارشد، گروه و مرکز تحقیقات زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانش

چکیده:

بسته بندی گوشت و محصولات گوشتی باید نگهداری قابل قبولی را از محصول داشته باشد و از پیدایش بو و تغییر طعم جلوگیری کرده و باعث به تأخیر انداختن حمله میکروارگانیسم های فاسدکننده گردد. بسته بندی هوشمند به عنوان یک بسته بندی نوین، شامل دو نوع : بسته بندی فعال و بسته بندی هوشمند می تواند به مدت طولانی گوشت را نگهداری کرده. در بسته بندی فعال مواد افزودنی با هدف کلی نگهداری طولانی مدت محصولات از نظر کیفیت و مدت ماندگاری، به سیستم بسته بندی افزوده می شود. سیستم بسته بندی هوشمند به نحوی طراحی شده که به نسبت های کیفی ماده غذایی یا محیط اطراف در طی بسته بندی نظارت کرده و اطلاعاتی در زمینه کیفیت و ایمنی محصولات در اختیار قرار می دهد. با استفاده از این تکنولوژی می توان در آینده پتانسیل های مورد استفاده و کاربردی از بسته بندی، را تشخیص داد و ارزیابی کرد. هدف از این مقاله بررسی اطلاعات مفید در رابطه با بسته بندی فعال و تکنولوژی بسته بندی هوشمند گوشت و محصولات گوشتی است.