سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیده مریم فرقانی – کارشناس پلها و گذرگاه ها ادارهکل خط و سازه های فنی

چکیده:

یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های روز برای کنترل خوردگی روشMCI (Migratory Corrosion Inhibitor یا بازدارندگی خوردگی با خاصیت نفوذ و حرکت به سمت آرماتور است و دراین تکنولوژی مواد نفوذگر باعث حفاظت آرماتور و بتن می شوند این مواد باعث حفاظت آرماتور در اثر جذب و ترسیب بازدارنده آلی روی آن و آب بندی سطح بتن می شود و همچنین مقاومت الکتریکی بتن به بیش از حدود اعلام شده در استاندادها می رسد امروزه تکنولوژی mci برای جلوگیری از خوردگی میلگردهای فولادی مدفون دربتن رواج یافته است این مواد بصورتافزدنی تشکیل دهنده ملات بتن و همچنین اشباع سطح بتن به کاربرده می شوند دراین مقاله به بررسی ویژگیها و اثرات تکنولوژی MCI و ارایه برخی آزمایشات مربوطه پرداخته شده است.