سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشاد نورایی –

چکیده:

امروزه چه در صنعت و چه جز آن، نمیتوان حوزهای را یافت که مظاهر مختلف تکنولوژی اطلاعات (بمعنای عام) در آن کاربردی عملی نداشته باشد. در عین حال، بسیاری از کاربردهای
این تکنولوژی در ایران ناشناخته مانده است. در این مقاله، ابتدا نمونههایی از کاربرد مؤثر تکنولوژی اطلاعات در مسائل مرتبط با ایمنی و اعتمادپذیری فرآیندهای صنعت نفت مرور می- شود. سپس، خصوصیات این تکنولوژی که این کاربردها را پدید آورده و مزایای آن بررسی میگردد. در پایان، موانع موجود بر سر راه گسترش کاربرد تکنولوژی اطلاعات در ایران با تکیه بر مباحث ایمنی و اعتمادپذیری در صنعت نفت و زمینههای لازم برای رفع این موانع مطرح می- گردد.