سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زرنگار اخوان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا فلاح – استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

جذب عناصر غذایی توسط گیاهان در بسیاری از خاک‌های ایران به علت بالا بودن pH و فراوانی یون کلسیم با مشکل مواجه است. از جمله این عناصر می‌توان فسفر و عناصر ریزمغذی را نام برد. مصرف گوگرد همراه با باکتری‌های تیوباسیلوس در خاک‌های قلیا و آهکی، باعث اکسایش گوگرد و تولید اسید سولفوریک و افزایش قابلیت جذب این عناصر می‌شود. با توجه به اینکه سالانه مقادیر فراوانی گوگرد در صنایع نفت کشورمان به قیمت ارزان تولید می‌شود و دانش فنی تولید انبوه و عرضه مایه تلقیح باکتری‌های تیوباسیلوس در داخل کشور مهیا می‌باشد به منظور بررسی اثرات گوگرد و مایه تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر افزایش قابلیت جذب فسفر و عناصر کم مصرف خاک، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد کرج واقع در ماهدشت به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۶ تیمار شامل ۵ سطح گوگرد عنصری (۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ کیلوگرم بر هکتار) و ۳ سطح تیوباسیلوس (۰، ۵ و ۱۰ گرم مایه تلقیح با جمعیت ۱۰۷ باکتری در گرم مایه‌تلقیح) و یک تیمار شاهد، با سه تکرار در سال ۸۸-۸۹ به اجرا در آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که با کاهش pH خاک و افزایش قابلیت جذب عناصر ریزمغذی و فسفر، وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته نیز افزایش معنی‌داری یافت. وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته و غلظت فسفر، آهن، روی، مس و منگنز جذب شده توسط گیاه در مقایسه با شاهد به ترتیب ۳/۴۷، ۲۲۳، ۵/۷۳، ۱۶۹،۳۱۵، ۲۵۷، ۵/۶۲ درصد افزایش یافت