سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زرنگار اخوان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا فلاح – استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
شکوفه رضایی عمروآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

جذب برخی عناصر غذایی را می‌توان با اضافه کردن گوگرد به خاک و اکسیداسیون بیولوژیک آن، افزایش داد. ایران کشوری است نفت خیز و سالانه بیش از یک میلیون تن گوگرد در صنایع مختلف نفت و گاز کشور تولید شده و با بهای ارزان قابل دستیابی است. همچنین دانش فنی تولید انبوه و عرضه مایه تلقیح باکتری‌های تیوباسیلوس در داخل کشور مهیا می‌باشد. بنابراین می‌توان بخشی از کودهای فسفری و کودهای حاوی عناصر کم‌مصرف را با گوگرد و مایه تلقیح باکتری‌های تیوباسیلوس جایگزین کرد. به منظور بررسی تاثیر گوگرد و مایه‌تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر کاهش pH و افزایش قابلیت جذب فسفر و عناصر کم‌مصرف، آزمایشی گلخانه‌ای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد کرج واقع در ماهدشت به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۶ تیمار شامل ۵ سطح گوگرد ( ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرم برهکتار) و سه سطح تیوباسیلوس (۰ ، ۵ و ۱۰ گرم مایه‌تلقیح با جمعیت ۱۰۷ باکتری در گرم مایه‌تلقیح) و یک تیمار شاهد، با سه تکرار در سال ۸۸-۸۹ به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که pH خاک در اثر کاربرد کود گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس کاهش یافت و قابلیت جذب فسفر و عناصر کم‌مصرف بطور معنی‌داری افزایش پیدا کرد. pH خاک در مقایسه با خاک اولیه کشت نشده ۰۵/۱ واحد کاهش نشان داد و میزان آهن، روی، مس، منگنز و فسفر قابل جذب خاک در مقایسه با شاهد به ترتیب ۱۰، ۳۸۱، ۴۴/۴۹، ۹۸/۸۰، ۷/۲۷۲ درصد افزایش بافت