سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی علی محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران
محمدکمال قاسم العسکری – هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

نیاز به ورود تکنولوژی های جدید برای افزایش بهره دهی و تولید از مخازن نفت و گاز ضروری می باشد. در این مقاله به بررسی تکنولوژی جدید مشبک کاری و تکمیل چاه های نفت و گاز با استفاده از لیزر و همچنین مکانیزم اشعه لیزر بروی سنگ می پردازیم. جایگزینی این تکنولوژی با روش های سنتی قدیمی دارای مزایای زیادی می باشد که می توان به افزایش بهره دهی, نبود اسکین و بهبود تراوایی در منطقه مشبک کاری شده اشاره کرد. در قسمت های بعدی سرعت حفاری, انرژی مخصوص وکنترل تولید آب در چاه های افقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. داده های صحیح و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده دلیلی محکم برای اثبات این موضوع می باشد. این تکنولوژی در زمینه میدانی توسط شرکت هالیبرتن انجام می گیرد