سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سودابه حاج احمدی – دانشکده هنر و معماری و شهر سازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،اص
مریم فدایی –
سحر آقاصفری –

چکیده:

تولید پارچه های ضدمیکروب با کمک مواد طبیعی از هزاران سال پیش متداول بوده و امروزه نیز استفاده از رنگهای طبیعی به دلیل ثبات رنگی و خواص ضدمیکروبی نسبتا با دوام آنها بسیار مورد توجه است.این رنگها بر روی پارچه موجبجلوگیری از رشد قارچها و باکتریها میشوند، و میتوان از آنها به عنوان یک تکمیل ضد میکروبی پایدار استفاده کرد. دراین مقاله خواص ضدمیکروبی پارچه های پشمی رنگ شده با دو رنگ طبیعی گزنه وسماق در برابر دو باکتری گرم–منفی Salmonella وEscherichia coli )آزمایش و ارتباط بین غلظت رنگ در حمام رنگرزی و درصد جلوگیری از رشد باکتریها برروی کالای پشمی رنگ شده بررسی میشود. رنگرزی با غلظتهای %( ۴۰-۱۵وزنی انجام شده و آزمایش ضد باکتری کالاهاباروش استاندارد ۱۹۹-۱۰۰AATCC در برابر این دو باکتری انجام میشود.علاوه بر اینکه این رنگها تاثیر ضد باکتری قابل توجهی بر روی پشم از خود نشان میدهند ، محاسبه درصد کاهش رشد باکتریها نشان میدهد که افزایش غلظت رنگ درحمام رنگرزی باعث افزایش قابل ملاحظه ای در نرخ کاهش رشد باکتریها بر پشم میشود. همچنین مشاهده شده که تاثیر ضد میکروبی رنگ طبیعی گزنه بر پشم در برابر هر دو باکتری استفاده شده بیشتر از سماق میباشد.