سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپیده حسینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
عاطفه سادات میرباقری –
مجید منتظر –

چکیده:

امروزه پارچه جین مصرف زیادی درصنعت پوشاک دارددراین تحقیق ازنیترات نقره بهعنوان ماده ضدباکتری و ازسیتریک اسید بهعنوان ماده ضدچروک کننده استفاده شده است به منظور انجام تکمیل ضدچروک و ضدباکتری پارچه جین ابتدا نمونه ها تحت عملیات شستشو قرارگرفته و سپس درحمامهای مختلف سیتریک اسید نیترات نقره و SHP و درشرایط متفاوت عملیات تکمیلی با استفاده ازروش های رمق کشی آغشته سازی و تثبیت انجام شده است به منظور بررسی نتایج آزمونهای رشد باکتری به دو روش کیفی و کمی روش شمارشی اندازه گیری مقادیر lab و اندازه گیری زاویه بازگشت ازچروک نمونه ها انجام شده است پس از آنجام آزمون باکتری کمی مشاهده شد که هیچ یک از عملیات تکمیلی ضدباکتری مانع از رشد و یا توقف رشد باکتری E.coli نشده است ولی رشد باکتریS.aureus دربرخی نمونه ها کاهش نشان داده است