سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب کاظمی – دانشگاه یزد
الهام دهقانی –
مریم شرزه یی –

چکیده:

استفاده ازترکیبات جدید اوره کندانس به عنوان موادتاخیر دهنده اشتعال برروی پارچه پشمی دراین تحقیق مورد مطالعه قرارگرفته است ترکیبات اوره کندانس با استفاده از نسبت های مولی مختلف اوره سولفامیک اسید فسفروس اسید به روش مذاب تهیه شدند محلول آبی این ترکیبات به روش پد – خشک – پخت بروی پارچه های حلقوی پشمی استفاده شد خواص تاخیر دراشتعال نمونه ها ثبات شستشویی زیردست و ظاهر نمونه ها مورد مقایسه قرارگرفت برای مطالعه با جزئیات بیشتر آنالیز حرارتی DSC, TGA و آنالیز FT-IR برروی بعضی از نمونه ها انجام شد بهترین شرایط بهینه برای انجام این عملیات مورد بررسی قرارگرفته است.