مقاله تکرارپذیری و اعتبار نسخه فارسی پرسش نامه شاخص تحرک Rivermead در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۵۷۵ تا ۵۸۳ منتشر شده است.
نام: تکرارپذیری و اعتبار نسخه فارسی پرسش نامه شاخص تحرک Rivermead در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ام اس
مقاله ارزیابی ناتوانی
مقاله محدودیت تحرک
مقاله پرسشنامه ها
مقاله تکرار پذیری نتایج پژوهش
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمایی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمدخانی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از پرسش نامه Rivermead Mobility Scale (RMI) برای ارزیابی سطح تحرک بیماران نورولوژیک معمول است. از آن جائی که نسخه فارسی این پرسش نامه موجود نیست، این مطالعه به منظور تهیه نسخه فارسی RMI و ارزیابی پایائی و اعتبار آن برای سنجش میزان تحرک در بیماران مالتیپل اسکلروز (MS) طراحی گردیده است.
مواد و روش ها: نسخه فارسی پرسش نامه RMI به روش ترجمه و بازترجمه از روی نسخه انگلیسی آن تهیه گردید. در یک مطالعه مقطعی ۴۳ بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروز نسخه فارسی RMI و پرسش نامه استاندارد شدت خستگی را در دو جلسه به فاصله ۲ هفته تکمیل کردند. علاوه بر آن، سه آزمون عمل کردی شامل: آزمون زمان طی مسافت ۲۵ فوت و آزمون برخاستن و نشستن مجدد روی صندلی پس از طی مسافت ۳ متر و آزمون مسافت طی شده در ۲ دقیقه راه رفتن تند نیز توسط ایشان در جلسه اول انجام شد.
یافته ها: هم بستگی تکرارپذیری در دو جلسه متوالی بین یکایک سئوالات پرسش نامه از ۰٫۷۱۶ تا ۰٫۹۵۱ و برای نمره کل ۰٫۸۷۷ بود. ضریب هم بستگی بین هر یک عناوین پرسش نامه با نمره کل از دامنه ۰٫۴۲۶ تا ۰٫۹۰۳ (P<0.005) متغیر بود. نسخه فارسی RMI ضریب هم بستگی خوب تا عالی با شدت خستگی (در جلسه اول r=-0.734و در جلسه دوم(r=-0.746، با آزمون عمل کردی زمان ۲۵ متر راه رفتن(r=-0.806)، با آزمون زمان برخاستن و طی مسافت ۳ متر و برگشتن و نشستن روی صندلی (r=-0.851)و با آزمون مسافت طی شده در ۲ دقیقه(r=0.795) مشاهده گردید.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که نسخه فارسی پرسش نامه RMI حاکی از پایائی، اعتبار ساختاری و سازگاری درونی خوب برای ارزیابی سطح عمل کرد بیماران ایرانی مبتلا به MS است. مطالعات بیش تری برای بررسی اعتبار آن در اندازه گیری تحرک در دیگر بیماران نورولوژیک فارسی زبان پیشنهاد می گردد.