سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیده خوش خبر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مهناز خجند – گروه کامپیوتر – واحد زنجان – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

تکثیر داده یک روش موثر و کاربردی برای بدست آوردن دسترسی داده قابل اطمینان و کارا در گریده های داده می باشد.تکثیر پویا نوعی از تکثیر بوده که وضعیت تکثیر را با تغییر رفتار کاربر در طول زمان تطبیق می دهد تا همواره مزایای تکثیر تضمین شود. در این مقاله ما یک روش تکثیر پویای جدید پیشنهاد می کنیم که با استفاده از آن کارایی دسترسی داده بهبود و تاخیر دسترسی کاهش پیدا می کند. در این روش از راهکار تصمیم گیری چند معیاره MCDM جهت انتخاب داده ها برای تکثیر استفاده می شود. شبیه سازی روش پیشنهادی کاهش زمان دسترسی داده ها را نشان می دهد که نتیجه ان افزایش کارایی سیستم می باشد.