سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا الیاسی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت
سیدنعیم امامی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و ب
علیخان نصراصفهانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

سنگ های نیمه عمیق شمال شهرکرد در زون سنندج- سیرجان واقع شده اند و به شکل دایک و استوک در سه منطقه شامل روستای چلوان، درازدره بن و روستای یان چشمه رخنمون دارند. سنگ های مورد مطالعه دارای ترکیب بازیک بوده و دولریت نام دارند. بر اساس نمودار های فراوانی عناصر کمیاب و نادر خاکی ، نمونه های یان چشمه تهی شدگی بیشتری ازHREE ها نسبت به نمونه های درازدره بن و چلوان نشان می دهند و این نکته موید تفاوت بین منشأ و محیط تکتونوماگمایی این سنگ ها با یکدیگر است. به عبارتی سنگ مادر دولریت های یان چشمه یک اکلوژیت حاوی کلینوپیروکسن بوده که از نظر محیط تکتونوماگمای ی دررده بازالت های پشته میان صفحه ی اقیانوسی قرار گرفته اند. این در حالی است که غنی شدگی عناصر کمیاب LIL و HFS نسبت به مورب در دولریت های دراز دره بن و چلوان نشان می دهد که این سنگ ها در زون فرورانش و از یک سنگ منشأ پریدوتیتی به وجود آمده اند.