سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صالح شهابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (گروه حسابداری)
محمود عبدالله زاده – کارشناس ارشد مالیاتی- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سمیه مسعود – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده:

با توجه به توسعه بوجود آمده در ایران توجه به مفاهیم مالی، حسابداری و مدیریت و اقتصاد دانش محو بیش از پیش دارای اهمیت است. امروزه با تغییر الگوهای اقتصادی، شاهد تحولی بزرگ در زمینه ی حسابداری هستیم. اقتصاد جدید، اقتصاد مبتنی بر دانش، تعیین کننده تغییرات عمده در منابع، ساختار، اهداف استراتژیک، حسابداری و نوع کالاها در سازمان ها می باشد. در این تحقیق، ما می خواهیم چگونگی تغییرات قوانین حسابداری، مقررات و الگوها و کنار آمدن با چالشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز ظهور سازمان دانش محور را مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین به بحث و بررسی مفاهیمی از قبیل، تحولات حسابداری، سرمایه فکری، فناوری اطلاعات، حسابداری سبز، هوش و ذکاوت کاری می پردازیم. در نهایت روند تکامل حسابداری از حسابداری سنتی به پایه دانش و چالشهای پیش روی آن را در ایران مورد بحث و بررسی قرار دهیم.