سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

رضا سکوتی نسیمی – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
رضا اشرفی سرای – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تبریز

چکیده:

در آثار حقوقی منتشره در زمینه مباحث مربوط به چک، بانک مورد توجه چندان واقع نشده است که این امر ناشی از عدم توجه قانونگذار به آن در مقررات قانونی بوده است. مقنن با پی بردن به اهمیت وجایگاه بانک در ایجاد و ردش سالم چک ، به مرور این مرجع مالی را درتحولات قانونگذاری، به مفاد قوانین مربوط کشانده است. باتوجه به این مطلب و پررنگ شدن این امر در لایحه جدید قانون تجارت، ضرورت توجه وبررسی مسائل مرتبط احساس می شود. در این نوشتار با پرداختن به تکالیف ومسئولیتهای بانک در مواد لایحه جدید قانون تجارت در ارتباط باچک و مقایسه اجمالی آن با قوانین سابق خواهیم پرداخت.