سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشته مومنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
نسترن سعادت فر – دانشگاه پیام نور گرگان
نسیم سعادت فر – آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده:

تفکر مرسوم بیان می کند که جهان نامتناهی است اما با بررسی یک جهان نمایشی مانند سالنی از آینه ها می توان تصور کرد که جهان می تواند متناهی و نسبتا کوچک باشد. نقشه های دقیق وضعیت میکروویو کیهانی – تششع به جا مانده ازانفجار بزرگ – بیان می کند که در جهان متناهی ایی زندگی می کنیم که شبیه توپ فوتبال یا دوازده وجهی است و از جنبه های خاص به بازی ویدیویی شباهتدارد.درچنین سناریو ایی، شی ای که دور از زمین در خط راست حرکت می کندسرانجام به سمت دیگر بر می گردد. بنا بر این فضا ممکن است با بوجود آوردن چندین تصاویر از منابع نوری خیلی دور مانند تالار کیهانی آیینه ها عمل کند. در مدل های کیهان شناختی فرید من – لماتیر با مقدار ثابت کیهان شناختی پایانی، انحنا به طور مستقیم مربوط به چگالی انرژی متوسط می شود: وقتی چگالی بیشتر از مقداربحرانی است انحنا مثبت است (فضای کروی)، اگر چگالی معادل مقدار بحرانی باشد انحنای صفر (فضای اقلیدسی) و اگر چگالی کمتر از مقدار بحرانی باشد، انحنا منفی است (فضا هذلولی). انحنا، اغلب ویژگی متناهی یا نامتناهی فضا را نشان می دهد: در مورد کروی، متناهی، و در مورد صفحه اقلیدسی و موارد هذلولی، نامتناهی است