سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیده نسرین حسینی مطلق – دانشگاه ازاداسلامی شیراز واحدشیراز گروه فیزیک شیراز ایران
ساناز طیبی – دانشگاه ازاداسلامی شیراز واحدشیراز گروه فیزیک شیراز ایران

چکیده:

دراین مقاله اثرنیروی پاندورموتیو مطالعه و محاسبه میشود علاوه براین سرعت تونل زنی حفره سرعت یون و زمان تونل زنی دردوحالت تعیین میگردد حالت اول جرم یونی جرم کاهش یافته ی دوتریوم و تریتیوم درنظر گرفته شده درحالیکه درحالت دوم جرم یون تنها جرم دوتریوم بعلت اینکه تولید تریتیوم خیلی گران می باشد درنظر گرفته شده است نتایج بدست آمده نشان میدهد که تغییراتشان بسیارشبیه بهم است بنابراین مامیتوانیم ازحالت دوم به جای اول استفاده کنیم