سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ثمر امینی – دانشجویکارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حسین شمالی – هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

پهنه ایران بخشی از کمربند کوهزایی الپ هیمالیا بوده و از جمله ساختارهای زمین ساختی جوان و فعالی می باشد که همواره مورد توجه پژوهشگران علوم زمین بوده است گوناگونی و پیچیدگی زمین ساختی در پهنه ایران باعث شکل گیری گونه های مختلف پوسته از قبیل قاره ای و اقیانوسی در کنار یکدیگر شده است از حدود ۲۰ میلیون سال پیش تاکنون رژیم زمین ساختی فشارشی بر پهنه ایران حکمفرما بوده که باعث کوتاهشدگی و ضخیم شدگی در اغلب نواحی پوسته ایران شده است براساس مطالعات GPS همگرایی صفحات عربستان – اوراسیا با سرعتی حدود ۱۶-۲۲ میلی مترد ر سال و در جهت شمال – شمال شرقی صورت میگیرد.