سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راضیه قره خانی – کارشناسی مهندسی متالورژی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
مژگان بهرامی – کارشناسی مهندسی متالورژی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از میان ترکیبات بین فلزی به ترکیبات آلومیناید به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب بیشتر از سایر ترکیبات بین فلزی توجه شد. آسیاکاری و آلیاژسازی مکانیکی ذرات پودر نسبت به روش های دیگر فراوری نانو مواد از قابلیت بالایی برخوردار است و محدوده وسیعی از ترکیبات شیمیایی و ساختارهای اتمی را دارا می باشد. هدف از انجام این تحقیق تولید ترکیب Ti2AlC به روش آلیاژ سازی مکانیکی و سینترینگ بود. بدین منظور پودرهای C ،Al ،Ti با نسبت استوکیو متری مخلوط و آسیاکاری در زمان های ۶ و ۱۲ ساعت با نسبت گلوله به پودر ۳۰:۱ انجام شد. پرس سرد و سینترینگ در دماهای مختلف بر روی پودر تولیدی صورت گرفت. ارزیابی و مشخصه یابی ساختار فازی، تعیین اندازه دانه و بررسی تأثیر زمان آلیاژسازی و دمای سینترینگ بر ترکیب فازی نمونه ها و اندازه دانه با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شد. نتایج نشان داد جهت تولید Ti2AlC به روش فوق، زمان بهینه آسیاکاری ۱۲ ساعت و دمای بهینه سینترینگ ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد بود.