سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیامهر ابراهیمی منفرد – مسئول کنترل کیفیت شرکت فراورده های گوشتی درسا سیمیا

چکیده:

عملکرد اصلی گوشت دام و طیور در تغذیه انسان فراهم کردن منبع پروتئین و انرژی است. طبق گزارشات سازمان فائو در سال ۶۰۰۲ میانگین جهانی مصرف روزانه پروتئین هر فرد ۷۳/۵ گرم است که ۲۴/۳ گرم آن پروتئین حیوانی است. همچنین این سازمان پیش بینی کرده است که مصرف گوشت )دام و طیور( بین سال های ۹۱۱۱ تا ۶۰۰۰ دو برابر خواهد شد. باتوجه به افزایش مداوم هزینه های روشهای فعلی تولید گوشت و همچنین افزایش تقاضا ناشی از افزایش جمعیت جهان، تولید گوشت کشت داده شده می تواند یکی از چندین تکنولوژی جدید مورد نیاز برای حفظ ذخایر غذایی در سال ۶۰۰۰ باشد. منشاء این نوع گوشت که به نامهای گوشت هیدروپونیک و گوشت بدون قربانی هم نامیده می شود حیوان است اما نه بصورت قسمتی از اندام حیوان. در حال حاضر چندین پروژه تحقیقاتی در این مورد در حال انجام است و هنوز گوشتی برای مصرف تولید نشده است ولی این محصول به صورت بالقوه بسترهای تامین امنیت غذایی را از دو طریق ایجاد خواهد کرد: )۱ کاهش تولید گازهای گلخانه ای برای تولید میزان یکسانی از انرژی و پروتئین در مقایسه با گوشت دام و طیور )از لحاظ زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است.( )۲ کاهش استفاده از زمین های کشاورزی برای تولید میزان یکسانی از انرژی و پروتئین در مقایسه با گوشت دام و طیور در این مقاله سعی شده است تا جنبه های مختلف این موضوع از قبیل تولید، محیط زیست، اقتصاد و چالشها بررسی شود، که امید است سبب شروع تحقیقات بیشتر در این زمینه برای محققین کشورمان گردد