سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صراحی عابدینی‌فر – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
کیخسرو کریمی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدجعفر طاهرزاده – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
گیتی امتیازی – دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

تولید گلوکز از ترکیبات لیگنوسلولزی موارد استفاده فراوانی به عنوان ماده اولیه تخمیر برای تولید اتانل و بسیاری از محصولات دیگر دارد . لینتر که از ضایعات کارخانجات پنبه می باشد حاوی درصد بالائی سلولز می‌باشد. سلولز میتواند توسط آنزیم سلولاز به مونومر اولیه خود که گلوکز می باشد تبدیل شود. در طی این تحقیق از میان سه نوع آنزیم صنعتی سلولاز از محصولات شرکت ASA آلمان، آنزیم B-TXL که فعالیت بالاتری نسبت به بقیه داشت برای فرآیند هیدرولیز انتخاب گردید. برای انجام عملیات هیدرولیز برای افزایش دسترسی آنزیم به سطح سلولز لینتر، ابتدا بر روی لینتر پخت قلیائی انجام گردید. سپس لینتر در شرایط مناسب هیدرولیز و گلوکز تهیه گردید. نتایج آزمایشات نشان داده که با استفاده از ٢۴ واحد آنزیم (برمبنای واحد فیلتر واتمن ) به ازای هر گرم لینتر پس از مدت ۴٨ ساعت ۵٠ % لینتر میتواند به گلوکز تبدیل گردد.