سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام رضایی – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
علی آدینه نیا باجگیران – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
راحله رضائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
علی اکبر قلی زاده – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

تنوع موادغذایی در زباله، در صدبالای رطوبت و درجه حرارت مناسب آن باعث گردیده، حشرات، جوندگان موذی و میکرو ارگانیزم ها در محل های دپو زباله تجمع و زندگی نمایند. در سیستم مدیریت مواد زائد جامد، پردازش و تبدیل و استحاله موادآلی زباله از جایگاه ویژه ای برخوردار است خصوصاً که منابع کودهای آلی در طبیعت، بعلل گوناگون، بسیار نامحدود است . ورمی کمپوست به لحاظ انجام فرآیند میکروبیولوژی در سیستم گوارشی کرم، فاقد آلودگی های میکروبی است و انجام فرآیند هضم در دستگاه گوارش کرم ها سبب تبدیل عناصر سنگین به فرم کمپلکس هایی می شود که در خاک باقی می ماند و به این ترتیب با استفاده از ورمی کمپوست احتمال مسمومیت های ناشی از تجمع فلزات سنگین دربا فت های گیاهی کاهش می یابد. هدف از این تحقیق بررسی پتانسیل عملکرد کرم های، تعیین شاخص های تولید ورمی کمپوست می باشد این طرح برا ی بررسی تولید ورمی کمپوست در مقیاس صنعتی در کارخانه ی کمپوست سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد انجام شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تولید ورمی کمپوست در مقیاس صنعتی قابل اجرا است.