سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
ارجمند مهربانی –
محمود مراتیان –
احسان اسدی –

چکیده:

رهایش کنترل نشده ی گازهای آلاینده ناشی از فرآیند احتراق، اثرات بسیار مخربی بر موجودات زنده و اکولوژی محیط زیست می گذارد. فرآیند احتراق، گازهای آلاینده را که حاوی یک طیف وسیع از ترکیبات شیمیایی آلاینده است، بوجود می آورد و یکی از خطرناک ترین آنها، دی اکسید گوگرد می باشد. این آلاینده علاوه بر فرآیند احتراق، در طی فرآیندهای مختلف صنعتی نیز تولید می شود .برای حذف و یا کاهش این آلاینده، فرآیندهای متنوع گوگردزدایی در طی زمان ابداع و گسترش یافته اند که هر یک محصول و یا محصولات جانبی متفاوتی دارند. طی یک پژوهش، یک سیستم آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد تا با استفاده از آن گاز دی اکسید گوگرد توسط محلول آمونیاک جذب شده و به محصول آمونیوم سولفات تبدیل شود. در این مطالعه اثرات دما، مقدار غلظت آلاینده و شدت جریان گاز حامل آلاینده بررسی شد. نتایج حاصل از آزمایشات صورت گرفته نشان می دهد که در تمامی شرایط عملیاتی بررسی شده، بر اساس نتایج دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)‏، کود آمونیوم سولفات تولید شده است