سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کوشکی – کارشناس سازمان پارکه ا و فضای سبز خرم آباد
منصور مرادی – مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز خرم آباد
مزدک رساپور – کارشناس سازمان بازیافت و تبدیل مواد تهران

چکیده:

تولید کود آلی کمپوست از مواد آلی زائد جامد شهری یکی از روشهای مفید بازیافت زباله های جامد شهری می باشد تولید کود آلی کمپوست می تواند جایگزین مناسبی برای مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و هزینه های هنگفتی که صرف تولید این کودهادرکشور می گردد باشد درزمینه تولید کود آلی کمپوست روشهای متفاوتی وجود دارد که هرکدام ازاین روشها دارای مزایا و معایب مربوط به خود هستند دراین تحقیق سه روش هوادهی فعال غیرفعال و پشته ای درقالب طرح کاملا تصادفی درطول زمان و از نظر پارامترهای روند تغییرات حرارت ازت کربن نسبت کربن به ازت c/n تلفات ازت و ازت نیتراته به منظور رسیدن به بهترین روش تولید کود آلی کمپوست از زباله های شهری مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. درروش هوادهی فعال و پشته ای دما بعد از گذشت ۵ روز به بالای ۵۰ درجه سانتی گراد دما ترموفیلیک رسید درحالیکه در روش هوادهی غیرفعال حرارت بعد از گذشت ۱۳ روز به بالای ۵۰ درجه سانتی گراد رسید