سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن
علی سعیدی – استاد و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج
علی شفیعی – استاد و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج

چکیده:

کامپوزیت های زمینه آلومینیم به علت نسبت استحکام به وزن بالا کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف پیدا نموده اند. در این تحقیق،کامپوزیت زمینه آلومینیم با ذرات تقویت کننده Al2O3-TiN به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید گردید. از پودر اکسید تیتانیم و آلومینیم به عنوان مواد اولیه استفاده شد و آسیابکاری در آتمسفر نیتروژن با فشار ۵ آتمسفر انجام شد. نتایج نشان داد در اولین مرحله از فرآیند سنتز، اکسید تیتانیم بوسیله آلومینیم احیا می شود و در ادامه ی فرآیند، تیتانیم تولیدی با آلومینیم باقیمانده و یا نیتروژن واکنش انجام می دهد. در صورتی که آلومینیم بیش از مقدار استکیومتری برای احیای اکسید تیتانیم مصرف شود، محصول سنتز پس از ۲۰ ساعت آسیابکاری، اکسید آلومینیم و آلومیناید های تیتانیم می باشد و هیچ مقدار نیترید تیتانیم تولید نمی شود. با کاهش مقدار آلومینیم مصرفی، پیک های نیترید تیتانیم در نتایج XRD نمایان می شود. بنابراین نمی توان در یک مرحله کامپوزیت Al-(Al2O3-TiN) را بوسیله آسیابکاری پودرهای اکسید تیتانیم و آلومینیم در آتمسفر نیتروژن تولید نمود. همچنین نتایج نشان داد حرارت دادن نمونه های حاوی آلومیناید تیتانیم در آتمسفر نیتروژن، تنها باعث تولید مقادیر بسیار کم نیترید تیتانیم می شود و عملا آلومیناید تیتانیم تجزیه نمی شود.