سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید نامی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش جوشکاری
امیرحسین کوکبی – دانشگاه صنعتی شریف، استاد
حمیدرضا مداح حسینی – دانشگاه صنعتی شریف، استاد

چکیده:

عملیات اصطکاکی اغتشاشی از تکنیک های جدید مهندسی سطح و برگرفته شده از روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی است که در سالهای اخیر تحقیقات زیادی بر روی آن صورت گرفته است. در اینتحقیق عملیات اغتشاشی اصطکاکی بر روی ورق آلومینیم سری ۱۱۰۰ و با استفاده از نانو ذرات تقویت کنندهTiO2انجام شد و خواص نانو کامپوزیت سطحی تولید شده مورد بررسی قرار گرفت.روند انجام تحقیق به این صورت بود که بعد از یافتن محدوده مناسب برای انجام فرآیند، سرعت حرکت دورانی و سرعت حرکت خطی بهینه انتخاب شدند. سپس تاثیر تعداد پاس برخواص کامپوزیت از جمله سختی و مقاومت در برابر سایش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کامپوزیت ساخته شده دارای سختی حدودا دو برابر نسبت به فلز پایه است و خواص سایشی آن نیز بهبود پیدا کرده است. همچنین مشخص شد با افزایش تعداد پاسها توزیع ذرات بهبود می یابد و اثری از تجمع نانو ذرات مشاهده نمی شود