سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیکو السادات نوران –
اسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده فنی مهندسی،یزد

چکیده:

در چاپ پیگمنت های سفیدعموما از تیتان دی اکسید استفاده می شود به علت استخراج ا زمعادن تیتانیم و تبدیل آن به تیتان دی اکسید با عیار مناسب و همچنین وارداتی بودن این ماده هزینه های گزافی برای این ماده پرداخت می شود در این تحقیق برای رفع این مشکل از یک نمونه رنگدانه الی سنتز شده جهت جایگزینی تیتان دی اکسید در خمیرهای چاپ منسوجات استفاده شده است درصد پوشانندگی و ثبات مالشی رنگدانه جدید مورد بررسی قرارگرفته و نهایتامیزان پوشش و خواص چاپ شوندگی آن نیز مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان میدهد پیگمنت سنتز شده از قدرت پوشانندگی بالایی برخوردار بوده و ثبات مالشی آن نیز برای چاپ منسوجات مناسب می باشد.