سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید محمدخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مش
جلیل وحدتی خاکی – استاد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حدادسبزوار – دانشیار مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سنتز خود پیشرونده دمای بالاSHS) یکی از روش های پیشرفته و نوین تولید سرامیک ها ، کامپوزیت های سرامیک/فلزcermet) و ترکیبات بین فلزی می باشد. این مواد با استفاده از روشSHS با صرف هزینه ، زمان و انرژی کمتر و خلوص بیشتری نسبت به روش های رایج دیگر تولید می شوند. در این پژوهش پوشش آلومیناید آهنFeAl) بر روی سطح فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی ایجاد شده است. فازهای موجود در پوشش به وسیله آنالیزXRD مشخص شده اند و ریزساختار پوشش ایجاد شده با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی گردیده است. همچنین خواصتریبولوژیکی و مکانیکی پوشش با زیرلایه فولادی مقایسه شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که امکان ایجاد پوششFeAlبر روی زیرلایه فولادی به روش سنتز احتراقی با استفاده از پودرهای عنصریAl و Fe وجود دارد. همچنین دمای بالای حاصل از واکنش سنتز احتراقی در فصل مشترک فلز پایه/ترکیب بین فلزی باعث چسبندگی مناسب پوشش به زیر لایه می شود . به علاوه ، سختی و مقاومت سایشی قطعه پوشش داده شده به طور چشمگیری افزایش می یابد.