سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفورا کفاش – دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
محمدابراهیم بحرالعلوم –

چکیده:

به طورویژه رسوبدهی الکتریکی یکی از رایج ترین تکنیکهای صنعتی تولید پوشش روی می باشد یک نقش مهمی مواد افزودنی درحمامهای آبکاری روی و آلیاژهای روی ریزکردن اندازه دانه و رساندن آن بهمحدوده نانومتری است درتحقیق حاضر پوشش نانوکریستال روی به روش رسوبدهی الکتریکی تولید شد تصاویر بدست امده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نشان میدهد که با افزایش مقادیر ساخارین مورفولوژی پوشش نانوساختار به سمت ریزتر شدنو کروی تر شدن میل می کند آنالیز XRD نمونه پوشش حمام حاوی ۱۰ گرم برلیتر حاکی از ایجاد یک ساختار نانوبلور با سایز ذرات ۴۳nm طی فرایندرسوبدهی الکتریکی می باشد.