سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا
علی سعیدی – استاد، مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رضا ابراهیمی – استادیار، مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با ذرات کاربید تیتانیم به دلیل خواص سایشی عالی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. در این تحقیق کامپوزیت FeCo-TiC به روش آلیاژسازی مکانیکی و با استفاده از ماده ارزان قیمت فروتیتانیم (به جای تیتانیم خالص ) تولید گردیده است . مخلوط پودری شامل فروتیتانیم، کبالت و گرافیت در آسیای گلولهای- سیارهای در زمانهای مختلف آسیا شد و به وسیله پراش اشعه ی ایکس و میکروسکوپ الکترو نی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که روش آلیاژسازی مکانیکی منجر به تشکیل محلول جامد FeCo و ذرات ریز TiC می گردد. پس از ۵ ساعت آلیاژسازی مکانیکی، اولین جوانه های کاربید تیتانیم تشکیل گردید و آسیاکاری در زمان های بالاتر باعث پیشرفت واکنش و اف زایش پارامتر شبکه کاربید تیتانیم می شود. آسیاکاری در زمان های بالا تر ( ۶۰ تا ۸۰ ساعت ) باعث تولید ذرات کاربید ت یتانیم با ساختار نانوکریستال می شود. نتایج بررسی های میکروسکوپی نیز نشان داد که پس از ۸۰ ساعت آسیاکاری پودر کامپوزیتی نسبتاً هموژن با اندازه ذرات در حد ۱ میکرون بدست می آید.