سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسیم السادات منصوری طهرانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بخش علوم و صن
عسگر فرحناکی – دانشیار دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش علوم و صنایع غذایی
مهسا مجذوبی – دانشیار دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش علوم و صنایع غذایی
فوژان بدیعی – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

میوه درخت خرما یکی از محصولات مهم منطقه مدیترانه می باشد. در این پژوهش شیره خرما با افزودن صمغ عربی در چهار غلظت (۳۰ و ۴۰ و ۵۰ و ۶۰% بر اساس ماده خشک شیره خرما) با استفاده از خشک کن غلطکی خشک شد و خواص فیزیکوشیمیایی آن بررسی شد. نتایج نشان داد خشک کردن شیره خرما با افزودن صمغ عربی امکان پذیر شد و صمغ عربی باعث کاهش چسبندگی پودرهای شیره خرما گردید و با افزایش میزان صمغ عربی میزان رطوبت، دانسیته توده های، میزان روشنایی و دمای انتقال شیشه های افزایش یافت و بهترین میزان صمغ عربی به علت پایداری بالا پودرها ۵۰ % (براساس ماده خشک شیره خرما ) شناخته د.