سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما اهتمام حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کمال جانقربان – استاد دانشگاه شیراز مهندسی مواد
محمدحسین پایدار – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

درتحقیق حاضر روند تشکیل آلومیناید آهن با ترکیب Fe- 50at %Al به روش آلیاژسازی مکانیکی پودرهای اولیه Al- Fe در دستگاه آسیا گلوله ای سیاره ای به صورت تابعی از زمان آسیاکاری مورد بررسی قرارگرفته است دراین راستا تغییرات فازی و ساختاری صورت گرفته درطی آلیاژسازی مکانیکی و نیز بعد از آنیل نمودن نمونه پودری ۸۰ ساعت آسیاکاری شده به وسیله پراش اشعه (XRD)x مورد مطالعه قرارگرفت محصول پروسه آسیاکاری محلول جامد نامنظم Fe(Al باساختار کریستالی BCC بود که با آنیل شدن قابل تبدیل به ترکیب بین فلزی FeAl تشخیص داده شد. تاثیر آسیاکاری درزمانهای مختلف و نیز آنیل نمودن براندازه کریستالی پارامتر و کرنش شبکه ای محلول جامد نامنظم FeAl و نیز ترکیب بین فلزی FeAl بررسی شد این مقادیر برای محلول جامد نامنظم FeAl به ترتیب ۱۵nm و ۲/۹۲A و ۳/۱% و برای ترکیب بین فلزی FeAl به ترتیب برابر با ۳۸/۵nm و ۲/۸۹۶A و ۱/۲% بود.