سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد امینی کیا – کرج مشکین دشت پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

دراین پژوهش نانوکامپوزیت TiB2-Al2O3 با استفاده ازروش سنتز احتراقی خودگسترSHS تولید شد مخلوط مواد اولیه شامل پودرآلومینیوم فلزی اسید بوریک واکسید تیتانیوم به مدت ۱،۳ و ۶و۹ ساعت تحتفعال سازی مکانیکی قرارگرفت و سپس بصورت نمونه هایی قرصی شکل پرس گردید نمونه های خام درادامه جهت انجام فراید سنتز احتراقی دریک کوره تیوبی اتمسفر کنترل قرارگرفتند از نمونه های سنتزی پس از خردایش آنالیزهای شناسایی SEM XRD گرفته شد نتایج حاصل از آنالیز XRD نشان دادکه نمونه ها بطور موفقیت آمیزی و تحت مدانفجار حرارتی SHS سنتز شده اند همچنین نتایج نشان داد که ۶ ساعت مدت زمان بهینه جهت فعالسازی مکانیکی است و ادامه روند آسیاب مکانیکی تا ۹ ساعت صرفا موجب کاهش اندازه بلورکهای فازهای نهایی خصوصا TiB2 می شود این امر ازطریق بررسی تصاویر SEM نیز تایید شد.